Splošni pogoji poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja se uporabljajo za naročila preko spletne trgovine podjetja Strle d.o.o., ki se nahaja na spletnem mestu: www.strle.net (v nadaljevanju spletna trgovina).

Splošni pogoji poslovanja prestavljajo pogodbo, ki se sklepa med vami in podjetjem Strle d.o.o. S strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja sklenete veljavno pogodbo s podjetjem Strle d.o.o. Splošni pogoji poslovanja zavezujejo vse kupce izdelkov preko te spletne trgovine. Nakup izdelka v spletni trgovini NI MOGOČ brez strinjanja s temi splošnimi pogoji poslovanja. Kupec se je dolžan strinjati s temi splošnimi pogoji V CELOTI, delno strinjanje s pogoji ni možno.

Kupec s potrditvijo naročila potrjuje, da se je, pred oddajo naročila, v celoti seznanil s temi splošnimi pogoji, jih razume in se z njimi v celoti strinja.

PROSIMO VAS, DA SI PRED STRINJANJEM S POGOJI IN POTRDITVIJO NAROČILA, TE POGOJE POZORNO PREBERETE.

Spletna trgovina je v lasti in upravljanju podjetja Strle d.o.o.

Podatki o upravljavcu:
Strle d.o.o.
Podskrajnik 70
1380 Cerknica
Matična številka: 5096077000
Tel. št.: 01 709 66 46
e-mail: info@strle.net

Spletna trgovina je na voljo ˝v stanju, v kakršnem je˝. Strle d.o.o. ne podaja nikakršnih garancij in/ali jamstev za delovanje spletne trgovine, v kolikor ni to izrecno opredeljeno v teh splošnih pogojih. Strle d.o.o. si pridržuje pravico, da spletno trgovino kadarkoli ukine, brez predhodnega obvestila ali trgovino začasno onemogoči.

 

Definicije

Strle d.o.o. je lastnik in upravljavec spletne trgovine, ki je dostopna na naslovu: www.strle.net.

Spletna trgovina je spletno mesto, kjer Strle d.o.o. omogoča nakup svojih izdelkov preko spleta in za katere delovanje veljajo ti splošni pogoji.

Kupec lahko tudi ˝vi˝ ali ˝vas˝ je fizična oseba, ki uporablja spletno trgovino.

Politika zasebnosti je dokument, kjer so na voljo vse informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki poteka v okviru spletne trgovine. Dostopna je tukaj.

 

1. Izvedba nakupa v spletni trgovini

Nakup v spletni trgovini je mogoče opraviti na spletnem mestu www.strle.net. Kupec lahko nakup opravi kot gost ali kot registriran uporabnik. Več o registraciji uporabniškega računa si preberite tukaj.

1.1. Ponudba izdelkov

Strle d.o.o. določa ponudbo izdelkov v spletni trgovini, pri čemer se trudi po najboljših močeh zagotavljati zalogo in dostopnost izdelkov. Kljub temu Strle d.o.o. ne zagotavlja zaloge dobavljivosti izdelkov, ki so v ponudbi. V primeru, da določen izdelek ni na zalogi, bo to ustrezno označeno v spletni trgovini.

Strle d.o.o. po svojih najboljših močeh zagotavlja točne in celovite podatke v spletni trgovini. Kljub temu lahko pride do netočnosti podatkov o ceni, opisu ali zalogi posameznih izdelkov. Vse slike so simbolične. Pri barvnih odtenkih lahko pride do odstopanj v barvnem odtenku, zaradi česar je sam izdelek lahko drugačnega barvnega odtenka kot je prikazan na sliki. Prav tako lahko pride do minimalnih odstopanj pri merah izdelka. Ta minimalna odstopanja v odtenku ali merah ne predstavljajo pravnega temelja za uveljavljanje stvarne napake na izdelku.

Strle d.o.o. ponuja zgolj izdelke po meri, zato kupce opozarjamo na pravilno opravo izmere pred naročilom.

1.2. Oprava izmere

Kupec ima v spletni trgovini možnost kupiti izdelke Strle d.o.o., katerih dimenzije so prilagojene kupcu. Gre za naročilo blaga, ki je izdelano po navodilih potrošnika in je prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Za takšno blago veljajo posebna pravila glede odstopa od pogodbe, kot je to podrobneje opredeljeno tukaj.

Kupec je dolžan poskrbeti za ustrezno izmero svojega doma, še pred nakupom izdelkov. Napake pri izmeri, ki jo je izvedel kupec ali s strani kupca pooblaščena tretja oseba, ne predstavljajo stvarne napake na izdelku, zato vračilo izdelkov in odstop od pogodbe NISTA MOŽNA.

Kupec lahko naroči profesionalno izmero svojega doma pri Strle d.o.o. V kolikor pride do napake v izmeri, ki jo je opravil Strle d.o.o., bo Strle d.o.o. kupcu brezplačno zamenjal izdelek za izdelek s pravimi dimenzijami – več o garanciji na izmero v poglavju Garancija spodaj.

1.3. Postopek nakupa

Kupec v okviru spletne trgovine opravi svoje naročilo. Pred dokončno potrditvijo, s katero odda naročilo, ima kupec na voljo pregled naročila, kjer so mu na voljo vsi podatki o naročilu; naročeni izdelki, cena posameznega izdelka, strošek dostave in skupni strošek naročila. V tej točki ima kupec možnost, da prilagodi specifikacije naročila; tj. izloči ali doda posamične izdelke, spremeni količino naročenih izdelkov, spremeni način plačila in/ali način dostave. Ko kupec po pregledu potrdi naročilo, nima več možnosti spreminjanja naročila. Po oddaji naročila bo kupec na e-naslov, ki ga je navedel v postopku nakupa, prejel potrditveno sporočilo s povzetkom naročila.

Ko kupec potrdi spletno naročilo in strinjanje s temi splošnimi pogoji, je pogodba med kupcem in Strle d.o.o. sklenjena; vsi njeni elementi (cena, stroški dostave) pa fiksni in zavezujejo kupca in Strle d.o.o. Kupec prejme račun v fizični obliki ob prejemu naročenih izdelkov. Pogodba se sklene elektronsko pri čemer kopija pogodbe ni na voljo.

Strle d.o.o. vodi evidence sklenjenih pogodb. Strle d.o.o. po oddaji naročila zagotovi odpremo izdelkov. Strle d.o.o. odpremo zagotovi v najkrajšem možnem času. O odpremi izdelkov Strle d.o.o. obvesti kupca po elektronski pošti.

1.4. Plačilo

Strle d.o.o. omogoča naslednje načina plačila izdelkov v spletni trgovini:

 • plačilo s kreditno kartico
 • plačilo po predračunu predračunu.

Izbrani način plačila je lahko povezan z dodatnimi stroški, ki so kupcu predstavljeni v postopku oprave nakupa.

1.5. Možnosti in stroški dostave

Strle d.o.o. ponuja naslednje načine pri dostavi:

 • osebni prevzem
 • dostava na dom.

Kupec opravi izbiro načina dostave v okviru nakupnega postopka, pri čemer so stroški dostave za kupca opredeljeni v nakupnem postopku. Stroški dostave so opredeljeni ločeno in niso vključeni v ceno izdelka.

V primeru neprevzema izdelkov, se kupcu zaračuna hramba izdelkov, kot je to opredeljeno v teh splošnih pogojih.

1.6. Cene izdelkov, ugodnosti in promocijske kode

Vse cene v spletni trgovini so določene v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), kot je ta predpisan z zakonom. Cene v spletni trgovini so cene izdelkov z DDV in ne vključujejo stroškov dostave in morebitnih stroškov plačila. Stroški dostave in možnosti dostave so opredeljeni zgoraj.

Strle d.o.o. lahko v okviru poslovanja s spletno trgovino izvaja različne ugodnosti, akcijske cene in popuste (v nadaljevanju tudi vse skupaj promocijske aktivnosti). Vse takšne ugodnosti trajajo omejen čas, ki je izrecno opredeljen ob posamezni ugodnosti. Prav tako si Strle d.o.o. pridržuje pravico, da ugodnosti omeji zgolj na določeno število artiklov posameznega izdelka. Te promocijske aktivnosti bodo vedno označene v sami spletni trgovini, tako da bo akcijska (znižana) cena jasno zapisana ob izdelku, ki bo predmet promocijske aktivnosti. Občasno lahko Strle d.o.o. ponudi tudi posebne promocijske kode za popust. Takšno kodo sme kupec uporabiti v okviru nakupnega procesa na za to označenem mestu. Podrobnosti posamezne promocijske aktivnosti bodo objavljene hkrati z izvedbo takšne promocijske aktivnosti. Popusti, promocijske kode in druge ugodnosti se ne seštevajo, razen če je tako izrecno določeno s strani Strle d.o.o.

Cene posameznega izdelka veljajo zgolj v trenutku naročila. Strle d.o.o. sme cene spremeniti brez vnaprejšnega obvestila. Po oddaji naročila se cena ne more več spremeniti.

Zaradi avtomatiziranih procesov, na podlagi katerih se procesirajo naročila obstaja možnost, da pride do napake pri objavi cene izdelka in je cena, ki je objavljena na spletni strani v času naročila napačna. V tem primeru bo Strle d.o.o. o takšni napaki nemudoma obvestil stranko in ji ponudil naslednje možnosti:

 • sprememba naročila;
 • delni ali popoln preklic naročila;
 • potrditev naročila po novi (pravilni) ceni.

 

2. Jamstva in pritožbe

2.1. Garancija

Strle d.o.o. kupcem ponuja garancijo 2 let na naročene izdelke v spletni trgovini. Garancija velja za vse izdelke v spletni trgovini. Garancija na motorne dele posameznih izdelkov znaša 12 mesecev. Pogoji in način uveljavitve garancije so podrobneje opredeljeni v garancijskem listu, ki ga kupec prejme ob nakupu izdelka, skupaj z navodili za uporabo.

Strle d.o.o. se zavezuje, da bo kupcu v okviru garancijskega obdobja zagotavljal brezplačno popravilo in odpravo napak, do katerih bi prišlo v garancijskem obdobju.

Garancija ne pokriva napak ali poškodb, ki bi nastale zaradi neustreznega ravnanja z izdelkom. Prav tako garancija ne pokriva mehanskih poškodb, ki bi nastale na izdelku. Omejitve garancije so podrobneje opredeljene na garancijskem listu.

Za uveljavljanje garancijskih zahtevkov se smiselno uporabljajo določila spodnjega poglavja: Obravnava pritožb, reklamacij in vračil.

Strle d.o.o. lahko opravi tudi izmero doma kupca, ki želi naročiti izdelke v spletni trgovini. Na vse izmere, ki jih opravi Strle d.o.o., podaja Strle d.o.o. garancijo na izmero. V primeru napake pri izmeri, se Strle d.o.o. zavezuje kupcu brezplačno dostaviti izdelke ustreznih mer in po potrebo opraviti ponovno meritev na domu, kolikor bi bilo to potrebno, da se zagotovi pravilna izmera.

V primeru, da poda kupec reklamacijski zahtevek zaradi prejema poškodovanih izdelkov, bo Strle d.o.o. izdelke brezplačno zamenjal, v kolikor bo kupec izkazal, da so izdelki prispeli poškodovani. Kupec ima možnost uveljavljati garancijo na poškodovano pošiljko v 24ih urah od prevzema izdelkov, pri čemer mora kupec Strle d.o.o. zagotoviti fotografije embalaže in izdelkov, iz katerih so razvidne poškodbe.

Strle d.o.o. bo vsako prijavo poškodovane pošiljke obravnaval in ocenil ali je dokumentirana škoda posledica nepravilne rabe ali poškodbe pri pošiljanju. Strle d.o.o. prepoznih zahtevkov; tj. zahtevkov prejetih po preteku roka 24ih ur, ne bo obravnaval.

2.2. Obravnava pritožb, reklamacij in vračil

Strle d.o.o. obravnava pritožbe kupcev ter morebitne reklamacijske zahtevke zaupno in učinkovito. Kupec lahko pritožbo poda pisno na naslov: Strle d.o.o., Podskrajnik 70, 1380 Cerknica ali po e-pošti: info@strle.net. Prav tako lahko kupec pritožbo poda preko telefona: 01 709 66 46. V primeru pritožbe oz., ki je podana preko telefona, bo Strle d.o.o. kupcu na njegov e-naslov poslala potrditveni mail o prejemu pritožbe in kratek povzetek pritožbe. Kupec je dolžan morebitno nestrinjanje s poslanim potrditvenim mailom izraziti v 2h dneh od prejema, v nasprotnem primeru se šteje, da je povzeta pritožba podana pravilno.

Strle d.o.o. bo prejem pritožb, ne glede na komunikacijski kanal v okviru katerega so prejete, potrdil v roku 5ih delovnih dni od prejema. Prav tako bo kupcu podan okvirni rok obravnave pritožbe. Strle d.o.o. bo kupca vseskozi obveščal o poteku postopka pritožbe ter si prizadeval za sporazumno rešitev spora. V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna, je za spore izključno pristojno sodišče v Ljubljani. Strle d.o.o. in kupec priznavata veljavnosti elektronskih sporočil na sodišču.

Za obravnavo sporov se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in zakonodaje s področja varstva potrošnikov, ki je relevantna za posamezni spor.

Več o alternativnem reševanju sporov, si preberite v poglavju Izvensodno reševanje potrošniških sporov.

2.3. Omejitev možnosti odstopa od pogodbe

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) sme kupec v roku 14 dni od dneva prejema naročenih izdelkov odstopiti od pogodbe.

Strle d.o.o. prodaja storitve po meri, kar pomeni, da je vsak prodan izdelek, izdelan po merah, ki jih poda kupec. Vsak naročen izdelek v spletni trgovini je prilagojen osebnim potrebam kupca, saj je izdelan po natančnih navodilih potrošnika, zaradi česar kupec NIMA MOŽNOSTI ODSTOPA, kot je ta opredeljena v potrošniški zakonodaji.

S strinjanjem s temi splošnimi pogoji ste seznanjeni, da ste naročili izdelek izdelan po vaših navodilih in prilagojen vašim osebnim potrebam, zaradi česar po 43. č členu nimate pravice do odstopa od pogodbe.

Odstop od pogodbe je izrecno izključen tudi pri naročilih, ki jih oddajo pravne osebe.

2.4. Neprevzem izdelkov

Kupec ima dolžnost prevzeti naročene izdelke.

V kolikor je kupec izbral prevzem izdelkov fizično, v prodajnem salonu Strle d.o.o., je dolžan takšne izdelke prevzeti v roku 14ih dni od prejema obvestila o tem da so izdelki pripravljeni na prevzem. V primeru, da kupec izdelkov ne prevzame v določenem roku, ga Strle d.o.o. obvesti in kupcu ponudi dodaten rok 5ih dni, za prevzem izdelkov. V primeru ,da v dodatnem roku kupec ne prevzame izdelkov, se šteje, da je odstopil od pogodbe in izdelki ostanejo Strle d.o.o.

V kolikor je kupec izbral dostavo, ki jo izvaja kurirska služba, se dostava in neprevzem obravnavata skladno s pravili dostavne kurirske službe.

V primeru, da dostava s kurirsko službo ni uspela v roku 14ih dni od prejema prvega obvestila kupcu, da bo izvedena dostava, se šteje, da je kupec odstopil od pogodbe, izdelki pa se vrnejo Strle d.o.o.

Neprevzem izdelkov Strle d.o.o. povzroča stroške dodatnega pošiljanja, prav tako pa mu zaradi neprevzema nastaja gospodarska škoda, saj mu je onemogočena prodaja in oglaševanje izdelkov, ki so predmet naročila. Strle d.o.o. si pridržuje pravico da od kupca izterja stroške in gospodarsko škodo, ki mu je nastala z neprevzemom izdelkov v okviru, ki mu ga omogoča veljavno pravo Republike Slovenije. Plačilo stroškov in gospodarske škode Strle d.o.o. smatra kot pogodbeno kazen zaradi odstopa kupca od pogodbe.

2.5. Stvarna napaka

Kupec ima možnost uveljavljati stvarno napako na blagu in sicer napaka je stvarna, kadar:

 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kupec sme stvarno napako uveljavljati v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec je dolžan Strle d.o.o. izdelek, za katerega uveljavlja stvarno napako predati na pregled. Kupec je dolžan stvarno napako natančno opisati.

Kupec stvarne napake ne more uveljavljati po poteku dveh (2) let od dneva prejema izdelkov.

Kupec sme od Strle d.o.o zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Strle d.o.o. bo na uveljavitev stvarne napake s strani Kupca odgovoril v roku osmih (8) dni po njenem prejemu. V kolikor Kupec izdelkov ne prevzame v 14ih dneh od podanega poziva s strani Strle d.o.o., si Strle d.o.o. pridržuje pravico da izdelek zavrže.

Kupec stvarno napako uveljavlja tako da izdelek pošlje oz. osebno dostavi na sedež Strle d.o.o. Izdelku je potrebno priložiti opis napake in dokazilo o nakupu. Stroške pošiljanja oz. dostave paketa z reklamiranim izdelkom krije Kupec.

V primeru, da bo stvarna napaka potrjena s strani Strle d.o.o., bo Strle d.o.o. ravnal v skladu z vašim zahtevkom.

V primeru, da stvarna napaka ne bo ugotovljena, vas bo Strle d.o.o. pozval na prevzem vašega izdelka na sedežu družbe.

 

3. Podpora uporabnikom

Kupcu je na voljo podpora pri opravljanju nakupa v spletni trgovini in sicer preko telefonske številke: 01 709 66 46 in e-pošte: info@strle.net.

Podpora uporabnikom je kupcu na voljo v delovnem času Strle d.o.o.

3.1. Registracija uporabnika in vzdrževanje računa

V okviru postopka nakupa ima kupec možnost ustvariti uporabniški račun v okviru spletne trgovine. Uporabniški račun si kupec lahko ustvari tako da v nakupnem procesu izbere možnost ˝Ustvari račun˝. Za uporabo uporabniškega računa si kupec izbere geslo, ki ga pozna zgolj kupec. Kupec je dolžan geslo varovati pred tretjimi osebami in ga ne sme razkriti nikomur. Kupec je odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi mu nastala zaradi razkritja gesla tretjim osebam ali zaradi neustreznega varovanja gesla. Kupec je dolžan poskrbeti za močno geslo, ki bo služilo varnosti računa. Strle d.o.o. se trudi zagotavljati varnost spletne trgovine, vendar kupcu ne jamči za varnost uporabniškega računa. Prav tako Strle d.o.o. ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi kupcu nastala zaradi vdora v njegov račun s strani tretjih oseb. Odgovornost za uporabniški račun v celoti leži na kupcu.

3.2. Pogoji uporabe uporabniškega računa

Kupec lahko uporabniški račun uporablja zgolj skladno z njegovim namenom; tj. za spremljanje zgodovine nakupov in statusa aktivnih naročil. Kupec ne sme ustvarjati lažnih uporabniških računov ali uporabniškega računa kakorkoli uporabljati v nasprotju z njegovim namenom. Strle d.o.o. bo kršitve uporabe uporabniškega računa kaznoval s trajnim izbrisom uporabniškega računa. Strle d.o.o. si zoper kršitelja pridržuje pravico sprožiti kakršnekoli pravne zahtevke, ki mu jih omogoča vselej veljavno pravo.

 

4. Nakup za pravne osebe

Ta spletna trgovina ponuja tudi možnost nakupa za pravne osebe, pri čemer vas opozarjamo, da za nakup v naši trgovini ne veljajo pravila varstva potrošnikov, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. Za nakupe, ki jih izvedejo pravne osebe, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

 

5. Varstvo intelektualne lastnine

Podatki, slikovni in tekstovni materiali ter katerikoli drugi materiali (npr. video vsebine, grafike, skice, ipd.), ki se nahajajo v spletni trgovini, predstavljajo avtorska dela in so kot taka zaščitena z avtorskimi pravicami in/ali pravom intelektualne lastnine.

Z uporabo spletne trgovine kupec ne pridobi avtorskih, lastninskih pravic ali pravic intelektualne lastnine. Kupec nima pravice uporabljati materialov, ki se nahajajo na spletni trgovini, v kolikor ni za takšno rabo pridobil izrecnega predhodnega dovoljenja Strle d.o.o.

 

6. Varstvo osebnih podatkov

Strle d.o.o. varuje osebne podatke kupcev in osebne podatke obdeluje skladno s politiko zasebnosti, ki je v veljavi pri Strle d.o.o.

Vse informacije o obdelavi osebnih podatkov so vam na voljo v naši politiki zasebnosti, ki je dostopna tukaj.

 

7. Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Strle d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik sprožil skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Strle d.o.o. objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, skladno z veljavno zakonodajo. Platforma je na voljo tukaj.

 

8. Končne določbe

Sklenjena pogodba. Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev spletne trgovine naravo pogodbe, sklenjene med kupcem in Strle d.o.o.

Neodvisnost določb. V kolikor bi se ugotovilo, da je katerakoli izmed določb teh splošnih pogojev (v celoti ali deloma) nezakonita, nična ali na kakršenkoli drug način neveljavna, se takšna določba šteje za izbrisano (deloma ali v celoti), preostanek splošnih pogojev pa ostane v veljavi.

Polna poslovna sposobnost. Kupec jamči, da ima polno poslovno sposobnost za veljavno sklenitev pravnega posla v tej spletni trgovini. V kolikor želi nakup opraviti oseba, ki je delno poslovno sposobna, jamči, da gre pri sklenitvi posla za posel, za katerega je poslovno sposobna oz. da je tak pravni posel sklenila z ustreznim soglasjem skrbnika oz. zastopnika.

Seznanjenost s pogoji. Kupec jamči, da je pred sprejemom pogojev, le-te prebral in je z njimi v celoti seznanjen, zlasti z omejitvami odgovornosti, ki so vzpostavljene.

Pravo dogovora. Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za vse spore, ki izvirajo iz teh splošnih pogojev, so pristojna sodišča v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogojev. Kupec nima pravice kakorkoli spreminjati ali se odpovedati, v celoti ali deloma, veljavnosti katere od določb iz teh splošnih pogojev. Strle d.o.o. ima pravico kadarkoli spremeniti te pogoje. Vsaka sprememba bo objavljena v spletni trgovini. Vsakokratne spremembe začnejo veljati z dnem objav, če ni drugače določeno s samimi splošnimi pogoji. Za vsak nakup veljajo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oprave nakupa. Posodobljena različica pogojev je kupcu vedno na voljo na: https://www.strle.net/si/zasebni-pogoji/.

Celoten dogovor. Te splošni pogoji predstavljajo celoten dogovor, ki velja med pogodbenima strankama. Vsi morebitni predhodni dogovori ali pogajanja, pisni ali ustni, so v celoti nadomeščeni s temi pogoji.

Ti splošni pogoji poslovanja so bili sprejeti dne 28.12.2020