Politika zasebnosti

Vašo zasebnost cenimo, zato z osebnimi podatki, ki jih obdelujemo, ravnamo skrbno in odgovorno. V tej politiki zasebnosti najdete vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Strle d.o.o., Industrijska cona Podskrajnik, Podskrajnik 70, 1380 Cerknica.

Ta politika zasebnosti je namenjena:

 • naročnikom naših storitev;
 • našim B2B partnerjem;
 • uporabnikom naše spletne strani.

 

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Strle d.o.o., Industrijska cona Podskrajnik, Podskrajnik 70, 1380 Cerknica (v nadaljevanju tudi samo Upravljavec).

V kolikor bi potrebovali dodatne informacije oz. imate vprašanja s področja varstva osebnih podatkov nas lahko vedno kontaktirate na: info@strle.net ali pa nam pišete na naslov Strle d.o.o., Industrijska cona Podskrajnik, Podskrajnik 70, 1380 Cerknica, s pripisom varstvo osebnih podatkov.

Najnovejša verzija politike zasebnosti vam je vedno na voljo tukaj.

 

2. Obdelava osebnih podatkov pri Upravljavcu

Obdelava osebnih podatkov pri nas poteka na podlagi vnaprej opredeljenih namenov, ki jih najdete v naslednjih poglavjih. Obdelavo osebnih podatkov izvajamo le, kadar za to obstaja ustrezna pravna podlaga. Prav tako v naslednjih poglavjih najdete roke hrambe za posamezni namen obdelave. Zagotavljamo vam, da bomo po preteku roka hrambe, vaše osebne podatke nepovratno izbrisali ali anonimizirali.

Osebne podatke nam posredujete prostovoljno, razen kadar posredovanje osebnih podatkov zahteva zakon. Določene osebne podatke potrebujemo za opravo storitev (npr. za sklenitev pogodbe o opravljanju storitev), zato vam, v kolikor nam osebnih podatkov ne posredujete, teh storitev ne bomo mogli nuditi.

Kot naročnik naših storitev lahko nastopate v okviru nakupa preko naše spletne strani kot tudi preko drugih kanalov naročanja; npr. fizično v razstavnem salonu, po telefonu.

Kadar nastopate kot naročnik naših storitev vaše osebne podatke uporabljamo na naslednje načine:

 1. Priprava ponudbe. Kadar povprašujete po naših storitvah vam pripravimo ponudbo. Za pripravo ponudbe potrebujemo naslednje osebne podatke: Ime, priimek, naslov, kontaktna številka, e-mail. Obdelava poteka na pravni podlagi predpogodbenega odnosa.
 2. Komunikacija z vami glede vašega povpraševanja. V stik z nami lahko stopite preko e-pošte, telefona, z izpolnitvijo kontaktnega obrazca na naši spletni strani, ali fizično v našem razstavnem salonu. Za odgovore na vaša vprašanja, bomo potrebovali naslednje osebne podatke: ime in priimek, telefonska številka ali e-naslov, kadar je potrebno pa tudi naslov za dostavo, dimenzije, ki jih potrebujemo za izmero in montažo. Komunikacijo izvajamo na podlagi predpogodbenega odnosa.
 3. Prevzem naročila in izvedba naročenih storitev, vključno s komunikacijo glede izvedbe. Da lahko vaše naročilo izvedemo potrebujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek naročnika, naslov, dimenzije naročenih izdelkov, kontaktna številka in e-naslov. Obdelava poteka na pravni podlagi pogodbenega razmerja.
 4. Hramba osebnih podatkov zaradi uveljavljanja garancijskih zahtevkov. Da vam lahko omogočimo uveljavitev garancijskih zahtevkov, hranimo podatke o naročilu (nabor podatkov je opredeljen pod točko 3 zgoraj). Obdelava poteka na podlagi pogodbenega razmerja.
 5. Hramba osebnih podatkov v zvezi z naročilom za potrebe izvajanja amortizacijskih del po preteku garancijskega obdobja oz. za primere, ki ne sodijo v garancijski primer. Da bi vam zagotovili karseda učinkovito zamenjavo oz. posodobitev izdelkov, ki jih potrebujete, hranimo vaše osebne podatke o naročilu še 5 let po preteku garancijske dobe. To hrambo izvajamo na podlagi zakonitega interesa, da bi vam omogočili ustrezno amortizacijo naročenih izdelkov.
 6. Uveljavitev pravnih zahtevkov in varstvo pravic. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene uveljavitve pravnih zahtevkov ali obrambo pred zahtevki ter za uveljavitev naših pravic. Nabor podatkov je odvisen od konkretne situacije, takšna obdelava pa se izvaja na podlagi zakona.

Kadar nastopate kot naš B2B poslovni partner, vaše osebne podatke obdelujemo na naslednje načine:

 1. Sklenitev pogodbe, vključno s pogajanji in izvajanje pogodbenih obveznosti. Za izvajanje naših pogodbenih razmerij obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek odgovorne osebe, naziv oz. delovno mesto, naziv organizacije, kontaktni podatki. Te podatke obdelujemo na pravni podlagi pogodbenega razmerja.
 2. Uveljavitev pravnih zahtevkov in varstvo pravic. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za namene uveljavitve pravnih zahtevkov ali obrambo pred zahtevki ter za uveljavitev naših pravic. Nabor podatkov je odvisen od konkretne situacije, takšna obdelava pa se izvaja na podlagi zakona.

Kadar nastopate kot uporabnik naše spletne strani, vaše osebne podatke obdelujemo na naslednje načine:

 1. Registracija na e-novice. Naše e-novice vam bomo pošiljali na pravni podlagi soglasja. Za namene pošiljanja obdelujemo naslednje osebne podatke: e-naslov. Kadar nastopate kot kupec naših storitev, vam bomo e-novice poslali na podlagi zakona, pri čemer se lahko od prejemanja takšnih novic kadarkoli odjavite.
 2. Kreiranje in uporaba uporabniškega računa v naši spletni trgovini. Da bi vam omogočili bolj udobno in hitrejše naročanje ter vam omogočili vpogled v zgodovino in status vaših naročil, si lahko v naši spletni trgovini kreirate uporabniški račun. Za kreiranje uporabniškega računa obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, podjetje (v kolikor podatek predložite), naslov, mesto in poštna številka, država, e-naslov in telefonska številka (v kolikor podatek predložite).
 3. Oprava nakupa v spletni trgovini. Za podrobnosti o tem naročilu glejte točko 3 v poglavju 2.1. zgoraj.
 4. Komunikacija z vami na podlagi spletnega obrazca. Kontaktirate nas lahko na podlagi spletnega obrazca, ki vam je na volji na naši spletni strani. Zbiramo in obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, e-naslov, telefonska številka in tiste osebne podatke, ki nam jih zaupate v vašem sporočilu. Te osebne podatke obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa zagotavljati učinkovito komunikacijo s potencialnimi naročniki.
 5. Sodelovanje v nagradnih igrah. Sodelovanje v nagradnih igrah je možno zgolj na podlagi vašega predhodnega soglasja. Obdelava osebnih podatkov se razlikuje glede na posamično nagradno igro, zato vas bomo o točnem obsegu obdelave obvestili ob organizaciji posamične nagradne igre.
 6. Zagotavljanje varne spletne strani. V namene preprečevanja zlorab in goljufij na spletni strani obdelujemo vaše osebne podatke in sicer IP naslov. Ta obdelava osebnih podatkov poteka na pravni podlagi zakonitega interesa preprečevanja zlorab in goljufij na spletni strani.
 7. Izvajanje statističnih analiz. Da bi vam omogočili čim boljšo uporabniško izkušnjo, izvajamo statistične analize, pri čemer uporabljamo zgolj anonimizirane podatke, kjer identifikacija ni mogoča.

 

3. Kdo dostopa do vaših osebnih podatkov?

Do vaših osebnih podatkov dostopajo tretje osebe, kadar je to potrebno, da zagotovimo storitev, ki ste jo naročili, ali kadar je to potrebno, da se opravi storitev, ki jo potrebujemo za lastno poslovanje.

Kadar za opravo posamezne obdelave osebnih podatkov angažiramo tretje osebe, poskrbimo, da bo ta tretja oseba osebne podatke obdelovala in varovala skladno z veljavno zakonodajo. Prav tako s tretjimi osebami sklenemo pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi podrobneje opredelimo njihove obveznosti.

Do vaših osebnih podatkov lahko dostopajo:

 • Monterji, ki izvajajo montažo naših izdelkov;
 • Zunanje računovodstvo, ki opravlja storitve za Upravljavca;
 • Dostavna služba, ki dostavlja naše izdelke;
 • Ponudnik IT storitev ki vzdržuje našo spletno stran.

 

4. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Varnost vaših osebnih podatkov je naša prioriteta, zato ves čas vzdržujemo različne organizacijske in tehnične ukrepe, ki so opredeljeni spodaj.

Izvajamo tehnične ukrepe kamor sodijo predvsem:

 • redno posodabljanje in vzdrževanje strojne, programske in aplikativne opreme;
 • uporaba ustrezne zaščite proti virusom in drugimi škodljivimi programskimi datotekami;
 • varovanje prostorov, kjer se nahajajo osebni podatki.

Med sprejete organizacijske ukrepe sodijo predvsem:

 • izobraževanje in ozaveščenost zaposlenih, ki obdelujejo osebne podatke;
 • skrbna izbira naših pogodbenih obdelovalcev;
 • nadzor nad izvajanjem obdelave osebnih podatkov.

V kolikor bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi lahko ogrozila pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšni kršitvi obvestili pristojni nadzorni organ, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec. Takšno obvestilo bomo podali najkasneje v 72ih urah po zaznani kršitvi. V primeru, da bi prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, ki bi pomenila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšni kršitvi obvestili tudi prizadete posameznike.

 

5. Roki hrambe

V spodnji preglednici si lahko ogledate roke hrambe, ki veljajo pri posameznem namenu obdelave osebnih podatkov, ki ga izvajamo.

NAMEN OBDELAVE ROKI HRAMBE
Priprava ponudbe 1 leto od prekinitve komunikacije
Komunikacija z vami glede vašega povpraševanja 1 leto od prekinitve komunikacije
Izvedba naročenih storitev, vključno s komunikacijo glede izvedbe 5 let od izvedbe storitev
Hramba osebnih podatkov zaradi uveljavljanja garancijskih zahtevkov 2 leti od izvedbe storitev
Hramba osebnih podatkov v zvezi z naročilom za potrebe izvajanja amortizacijskih del po preteku garancijskega obdobja oz. za primere, ki ne sodijo v garancijski primer 5 let po preteku garancijskega obdobja
Sklenitev pogodbe, vključno s pogajanji in izvajanje pogodbenih obveznosti 3 leta od izvedbe storitev
Hramba osebnih podatkov zaradi uveljavljanja garancijskih zahtevkov 2 leti od izvedbe storitev
Registracija na e-novice Do preklica
Komunikacija z vami na podlagi spletnega obrazca 1 leto od prenehanja komunikacije
Sodelovanje v nagradnih igrah Rok hrambe je opredeljen pri posamični nagradni igri

 

6. Kakšne pravice imate v zvezi z obdelavo osebnih podatkov?

V zvezi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 1. Pravica do izpisa in dostopa. Imate možnost zahtevati, da vam posredujemo informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvajamo. Prav tako imate možnost zahtevati, da vam omogočimo dostop in izpis vaših osebnih podatkov.
 2. Preklic privolitve. V kolikor ste podali privolitev za določen namen obdelave osebnih podatkov, imate takšno privolitev vedno možnost preklicati brez negativnih posledic za vas. Privolitev prekličete tako da nas kontaktirate na: info@strle.net. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev ne bomo mogli nuditi.
 3. Pravica do popravka. Možnost imate zahtevati, da popravimo nepravilne oz. necelovite podatke, ki jih vodimo o vas.
 4. Pravica do izbrisa. Možnost imate zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke, kadar so za to izpolnjeni pogoji. Kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi zakona ali pogodbene obdelave.
 5. Pravica do omejitve obdelave. Možnost imate zahtevati začasno omejitev obdelave osebnih podatkov. Takšna omejitev obdelave traja omejen čas.
 6. Pravica do ugovora. Možnost imate ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. Ugovor lahko podate vedno kadar obdelava poteka za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Prav tako lahko ugovarjate obdelavi kadar obdelavo izvajamo na podlagi zakonitih interesov. Informacijo o pravni podlagi najdete v politiki zasebnosti.
 7. Pravica do prenosljivosti. Možnost imate zahtevati, da podatke, ki jih vodimo o vas prenesemo drugemu upravljavcu. Pravica se nanaša zgolj na podatke, ki ste nam jih posredovali vi in jih obdelujemo na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja. Prav tako je ta pravica omejena zgolj na podatke, ki jih vodimo z avtomatiziranimi sredstvi.

Več o pravicah, ki so vam na voljo, si lahko preberete na spletni strani https://tiodlocas.si/.

V kolikor menite, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, imate vedno možnost vložiti pritožbo pri nadzornem organu, ki ga predstavlja Informacijski pooblaščenec.

 

7. Socialna omrežja

Upravljavec osebnih podatkov uporablja socialno omrežje Facebook, pri čemer je na spletni strani omogočen Facebook vtičnik.

Uporaba takšnega vtičnika, je na odgovornost vsakega posameznika. Facebook postavlja lastna pravila zasebnosti in obdelave varstva osebnih podatkov. V kolikor uporabljate Facebook vtičnik na naši spletni strani, vas opozarjamo, da pravila, ki jih uveljavlja Facebook niso povezana s temi pravili. Pred uporabo si preberite pogoje zasebnosti, ki jih postavlja Facebook.

Vsak posameznik prevzema celotno odgovornost za kakršnekoli objave ali druge interakcije s socialnimi omrežji. Upravljavec ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko izvirala iz uporabe socialne omrežja.

 

8. Potrebujete dodatne informacije?

Če imate dodatna vprašanja glede varstva osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko e-pošte: info@strle.net. Na vaša vprašanja vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.